Styret

Styret har de vanlige oppgaver for et idrettslagsstyre. Det som prioriteres for tiden er økt rekruttering. I dag har klubben ca 90 -100 medlemmer.

«Medlemskontigentene brukes til drift av klubben, samt til å sende medlemmer på stevner, og instruktører på treningssamlinger for personlig utvikling, og eget konkurranseparti. Klubbens målsetning er å bli en god og sterk karateklubb både organisasjonsmessig og på utøverplanet Ingen av trenerne i Fjell karateklubb har økonomisk gevinst av sitt verv."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styret legger også vekt på at medlemmene skal føle at de blir tatt på alvor, m.a.o. ideer og forslag blir hørt og tatt seriøst. Det er en god stemning i styret, og som i klubben ellers, har styret et lett og godt samarbeid og får ting gjort.

 

Ta kontakt med styreleder for saker du ønsker behandlet av styret.

Ønsker du kontakt med styret, kan dette gjøres ved å sende e-post til: styret@fjellkarate.no

Model in Jeans

Kenneth Walle
Styreleder

Red Portrait

Anita Andfindsen

Styremedlem

Model with Sunglasses

Carl M. Haukeland
Nestleder
Sekretær

Symmetrical Tunnel Portrait

Monica Klette

Styremedlem

Beauty Model

Hans Runar Morken
Styremedlem

Fashion Model

Kenneth Giskegjerde

Styremedlem

Long Hair Model

Finn Hansen 

Styremedlem

Leather Jacket

Roger Midtveit

Varamedlem