top of page

Karate Ka

Hvert år i Fjell Karateklubb blir det utnevnt to personer som har gjort seg fortjent til å motta bemerkelsen Årets Karateka (ka = utøver på japansk). 

 

Den ene personen vil være i alderen opp til 16 år, mens den andre personen er 16 år eller eldre. Disse personene vil da ha utmerket seg ved at de har hatt en teknisk fremgang i løpet av inneværende år.

 

Ved siden av den tekniske fremgangen legges det stor vekt på de idrettslige holdningene til utøveren. Dette innebærer å vise respekt for andre, være veldig hjelpsom i klubben og alltid være i godt humør og dele dette med andre!

Det er instruktørene som sender inn forslag til hovedinstruktør. Hovedinstruktør tar avgjørelsen på hvem som blir Årets Karate Ka.

 

Utnevnelsen finner sted i desember/januar måned. Det er ingen som kan motta prisen to ganger, og utøverne må ha trent i Fjell Karateklubb hele kalenderåret. Instruktører og styret kan heller ikke motta denne prisen.

Don Francis

Founder & CEO

Write a bio for each team member. Make it short and informative to keep your visitors engaged.

123-456-7890

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Ashley Jones

Tech Lead

Write a bio for each team member. Make it short and informative to keep your visitors engaged.

123-456-7890

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Tess Brown

Office Manager

Write a bio for each team member. Make it short and informative to keep your visitors engaged.

123-456-7890

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Lisa Rose

Product Manager

Write a bio for each team member. Make it short and informative to keep your visitors engaged.

123-456-7890

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
bottom of page