top of page

Styret

Styret i Fjell Karteklubb består av 8 styremedlemmer som velges inn av årsmøtet i klubben, for en gitt periode. I tillegg har vi i Fjell KK valgt at hovedinstruktøren i Klubben skal ha en fast plass i styret for å sikre kvalitet også i de elementer som berører både det administrative og det sportslige. 

Klubben drives i stor grad på dugnadsånd, og en av kjerneverdiene til Fjell KK er at overskudd skal komme utøverne til gode. Dette kan være i form av økonomiskdekning ved deltagelse i konkurranser, sosiale tilstelninger eller interne treningssamlinger med høyt graderte instruktører. 

I tillegg har styret som mål å bygge en klubb hvor alle føler seg velkommen - uavhengig av hvilke forutsetninger en måtte ha.  

Har du en sak du ønsker skal behandles av styret ber vi om at du tar kontakt med styreleder. Ønsker du kontakt med styret generelt kan dette gjøres via e-post: styret@fjellkarate.com

Følg oss på SoMe

  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page